Analystavlan utvecklad för lågt vattensvinn

Att leverera dricksvatten på ett kostnadseffektivt sätt kommer att vara en utav de stora utmaningarna i framtiden

Det är inte ovanligt med läckage i föråldrade ledningsnät som resulterar i kostsamma åtgärder. Mindre fokus ligger dock på svinnet av vatten som uppkommer vid själva dricksvattenproduktionen.

På vattenverk övervakas produktionen av dricksvatten med hjälp av olika analysinstrument. Vanliga parametrar att mäta i olika processteg är pH, konduktivitet, turbiditet och fritt klor. Alternativet att installera dessa mätinstrument direkt i huvudledningarna är inte helt oproblematiskt.

Exempelvis behöver det säkerställas smidig tillgång för kalibrering och underhåll men även att de enskilda sensorerna har rätt processförutsättningar för att mäta tillförlitligt. Därtill tillkommer kostnaden för de olika armaturerna, för både material och installation. Att öppna upp processen vid underhåll av sensorer och armaturer är ett moment som skapar en risk för oavsiktlig kontaminering.

För att undvika ovan utmaningar används analystavlor. En analystavla från Endress+Hauser är en plug and play lösning avsedd för att anslutas till ett provflöde. Provflödet passerar olika sensorer och på så sätt kan multipla parametrar mätas. När mätningen är genomförd går vattnet till avlopp vilket leder till vattensvinn.

Fabriksklara analystavlor
Att designa en analystavla ställer höga krav på detaljkunskap om det unika förutsättningar som respektive sensor kräver, tryck, flöde, och eliminering av luft är bara några fallgroparna. Att modifiera en probleminstallation när den väl är på plats i vattenverket är omständligt och dyrt. 

Endress+Hauser har utvecklat sina analystavlor med låg vattenförbrukning och med plug and play funktionalitet i åtanke. Flödesarmaturen kräver endast provflöden från 30l/h vilket är positivt både för miljö och produktionskostnad. De moderna analystavlorna har en kombinerad flödesarmatur som möjliggör samtidigt mätning av de vanligaste parametrarna. Tavlorna finns både i standardutförande med förvalda konfigurationer men går även att få helt specialanpassade för unika önskemål.

De levereras komplett med nödvändiga armaturer, sensorer, styrenhet samt fullständig dokumentation. Likaså är rördelar förmonterade och kablage till de olika Memosens sensorerna anslutna i styrenheten. Användaren behöver i praktiken montera analystavlan på utvald plats, ansluta provflöde och el sen är mätningen i gång.  

Kontakta mig

Jag bekräftar härmed att jag vill få regelbunden e-mailuppdatering från Endress+Hauser, inklusive reklammaterial. Jag kan återkalla detta samtycke när som helst

Genom att fylla i detta formulär, bekräftar jag att jag har läst och förstått integritetspolicyn**

LinkedInYoutubeTwitterFacebook
Copyright © Endress+Hauser Group Services AG      Imprint      Villkor      Dataskydd      Juridisk information
LinkedInYoutubeTwitterFacebook
Copyright © Endress+Hauser Group Services AG

Imprint      Villkor      Dataskydd      Juridisk information
Copyright © Endress+Hauser Group Services AG
Imprint
Villkor
Dataskydd
Juridisk information
 
FacebookTwitterYoutubeLinkedIn
Copyright © Endress+Hauser Group Services AG
Imprint
Villkor
Dataskydd
Juridisk information
 
FacebookTwitterYoutubeLinkedIn